Nařízení EU

Vážení zákazníci, 

abychom vyhověli nadměrným, nesmyslným a byrokratickým požadavkům velkého množství předpisů ÉŮ / které nám neumí ani jasně vysvětlit a odůvodnit příslušný správní úřad/ a vyhli se případné sankci do výše 2.000.000Kč za nedodržení této povinnosti,  zveřejňujeme povinný text informace zákazníkům…☹

Povinný text:

„V souladu s čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin Vás informujeme o: 

– zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU (příloha VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072; příloha IX prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072); 

– zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty (příloha VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072; příloha VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072); 

– vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech (prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019); 

– výjimkách z požadavku na rostlinolékařské osvědčení pro malá množství určitých rostlin, s výjimkou rostlin určených k pěstování, a rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které jsou dováženy do EU jako součást osobního zavazadla cestujících a nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům (čl. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122).“